Đi du học Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học

Đi du học Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học đang được sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ nhưng gia đình bạn phải có điệu kiện, có tài chính kinh tế cao thực sự mới có thể lựa chọn hướng đi du học Mỹ cho mình.

        Du học Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ học gì?

Du học Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ có hai sự lựa chọn thứ nhất là bậc Thạc sĩ và  thứ hai là Tiến sĩ. Đối với tiến sĩ, đòi hỏi sinh viên phải có đề tài nghiên cứu lớn, viết luận án và tức nhiên phải bảo vệ thành công luận án của mình trước một hội đồng phản biện. Quá trình học có thể lên đến 8 năm. Đối với thạc sĩ, có 2 loại là thạc sĩ học thuật và thạc sĩ chuyên ngành.
Bằng thạc sĩ chuyên ngành sẽ bao gồm các bằng như: MBA (Thạc sỹ Quản trị kinh doanh), Med (Thạc sỹ giáo dục), MFA (Thạc sỹ mỹ thuật),..

Đi du học Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học

        Chương trình du học Mỹ sau đại học.

   Chương trình du học Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp đại học:

Có hai loại bằng Thạc sĩ là thạc sĩ khoa học nhân văn và thạc sĩ  khoa học tự nhiên. Bạn có thể học lấy 2 loại bằng thạc sĩ này bằng cách học các khóa học trên lớp hoặc việc nghiên cứu một đề tài về một lĩnh vực chuyên ngành nào đó dưới sự hướng dẫn của giáo sư ở trường.

Các bạn cần có bằng cử nhân và có kinh nghiệm làm kinh nghiệm làm việc thực tế với ngành bạn đang học thì bạn mới có thể tham gia các chương trình học thạc sỹ

   Chương trình MBA sau khi tốt nghiệp đại học:

Chương trình du học Mỹ sau đại học sẽ có MBA. MBA là chương trình học lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, đây là một bằng cấp thu hút rất nhiều học viên từ nhiều ngành học khác nhau. Chương trình này bao gồm nhiều các ngành học khác nhau. Học viên sẽ được học về kiến thức cơ bản trong năm đầu tiên và bắt đầu học vào chuyên ngành từ năm thứ hai. Chương trình MBA đã giúp cho có nhiều bạn du học Mỹ sau đại học có nhiều lựa chọn hơn cho mình.

Add Comment